Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenské melódie 2017

Nultý Ročník  „VOJENSKÝCH MELÓDIÍ“ 11.11.2017/ prehliadka súborov  Turca /, sa niesla v duchu spoločne zaspievanej piesne „Prešporská kasáreň...“.

     Dopoludnia sme si uctili pamiatku všetkých padlých /vojakov aj civilistov/ vo všetkých vojnách  položením červených makov k pamätníku padlých. Stretnutie súborov na prehliadke, v rámci osláv:  „Koniec I. svetovej vojny 1918“, je zamerané na oslavu ukončenia vojny a nastolenia MIERU. Vojaci v čase „bez vojen“ popri tvrdom vojenskom výcviku, dokázali spevom potešiť nielen  seba, ale i civilov. Stretnutie  sa nieslo vo veselšom tóne. Budúci „jubilejný rok“,  oslávime 100. Výročie konca  I.svetovej vojny.

Prehliadku súborov pozdravili, Mgr. Vladimír OLBERT – prednosta OcÚ  obce Sučany,  predseda ZO SZPB p. Martin Matula, predseda MO Matice slovenskej p. Miroslav Miert.

Ako prvý predviedol  svoje piesne súbor "SUČIANKA“,  (aj preto, že mal  hostiteľskú funkciu). Sučianka  je samostatné Občianske združenie.  Vedúci súboru je Martin MATULA, v súčasnosti má súbor  18 členov.  Súbor účinkuje už 16 rokov. Repertoár tvoria národné, príležitostné, ale najmä ľudové piesne, zo Slovenských spevov Bazovského a Hodžu r. 1880. Za zásluhy o rozvoj a šírenie ľudovej kultúry a za príkladnú  reprezentáciu obce Sučany, udelil 15.2.2014 starosta obce JUDr. Jozef PETRÁŠ súboru prestížne ocenenie „SUČIANSKA FAZUĽKA“. Súbor je aj „kolektívnym členom“ Miestneho odboru Matice slovenskej v Sučanoch.  Súbor už vydal aj dva nosiče CD a pripravuje vydať DVD. SúborĎATELINKA“  pri ZO JDS TURANY,   má 16 členov. Napriek tomu, že sa dali dokopy len pred troma rokmi, majú pred sebou  perspektívu kvalitatívneho rastu. Vedúca súboru je Eva Kocholová.        SúborSEVERANKA“ pracuje pri  ZO JDS Martin – Sever a pri Dennom Centre Martin. V tomto roku  oslávi 14. výročie svojho založenia. Tvorí ho 12 členov.  Vedúcim je Mgr. Jaroslav Šidlo, harmonikár pán Anton Hanajík. Repertoár Severanky je zameraný prevažne na ľudový folklór.  Ako reprezentant mesta Martin sa súbor pravidelne zúčastňuje na oslavách  mesta Martin. Seniori CLUB  VALČA,  ich 5 členov/mužov predviedlo tie chlapské vojenské piesne , vedúcim je Ján Oravec .   V Spevokole  „ŽABOKREČAN“   účinkuje 26 členov  seniorov.  Spevokol vystupuje na rôznych akciách usporiadaných obcou, ako i na podujatiach, ktoré sa konali v rámci Slovenska a aj zahraničia.  Spevokol je kolektívnym členom MO Matice Slovenskej a v minulom roku vystupoval aj na Národných matičných slávnostiach, ktoré sa konali v Komárne. Vedúcim spevokolu je Ing. Ivan Hulej, ktorý v úzkej spolupráci s Ing. Jánom Poloncom.  OZ  HRADEČNICA v Sučanoch  reprezentovala spevácka skupina pod vedením p. Milana Kováča, ktorý je garantom podujatia „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“ na Sklabinskom hrade.

Text a foto : Ján Šteuček