Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matičiari a seniori na Bradle a Devíne...

 

Matičiari a seniori na Bradle a Devíne...

      Zo Sučian 6:00 h. ráno v Košariskách 08:45 h. V múzeu M. R. Štefánika Sučanci napäto počúvali  a obdivovali profesionálny a zápalistý komentár (o živote a práci, vzrastom malého, ale činnosťou veľkého  rodáka z Košarísk), kustóda múzea, pána Mariána IMRIŠKA. Vystavené exponáty majú tiež slušnú výpovednú hodnotu o všestrannom talente filozofa, astronóma,  letca,

vojaka, diplomata a politika, Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA, významnú to osobnosť Slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Okrem piesní „Slovensko moje...“ a „Kto za pravdu horí...“, sme zanôtili aj pieseň, ktorej slová zložil Štefan Krčméry:

„Mali sme my vtáka, šírim svetom lietal...

zlatú niesol slobodienku, padol na skaly....

Náš Ty jasný vták, kde Ťa pochovať?

Na tom Bradle na vysokom, tam bude môj hrad.“

     Pani Zuzana Slavena Matei, poskytla kolektívu matičiarov a seniorov, zaujímavý výklad o dávnej aj bližšej histórii hradu DEVÍN, ktorí sme navštívili zámerne 24. apríla, t.j. deň kedy prvý raz, pred 183 rokmi, toto miesto navštívili ŠTÚROVCI. Práve táto udalosť nám pripomenula, aby sme sa vybrali pokloniť sa účastníkom historickej udalosti, ktorá predchádzala vlne „zjednocovacieho hnutia, slovenskej štátnosti a svojbytnosti.“ Veľkú radosť nám urobilo stretnutie s matičiarmi z Nitry, o ktorých sme sa dozvedeli, že toto miesto navštevujú každoročne. Predpokladáme, že o dva roky, na 185. Výročí, sa stretneme znovu.

Text: Ján Šteuček

Foto: Ctibor Pročka