Jdi na obsah Jdi na menu
 


2 % tá z dane 2014

Ď A K U J E M E

všetkým darcom za doteraz poskytnuté 2%tá

a

Dovoľujeme si uchádzať sa opäť o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich daní za rok 2014:

 

Ak by Ste sa rozhodli pomôcť aj Vy, prostredníctvom poukázania Vášho podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii :  Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sučanoch, 

je potrebné, aby ste vyplnili jedno z tlačív, ktoré nájdete aj ako prílohu na našej internetovej stránke : www.zojdsucany.estranky.cz

Ak ste daňovník—zamestnanec

Požiadajte Vášho zamestnávateľa, ktorý vykonáva Vaše ročné zúčtovanie, aby Vám vystavil : 

  1. „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014“, spolu s vyplneným
  2. „Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2014“ ,

ktoré odovzdáte kontaktným osobám,  uvedeným na konci tejto informácie,od nich môžete obdržať aj tlačivá.

Ak ste daňovník—fyzická osoba typ A

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať PRIJÍMATEĽOVI... („Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sučanoch“) (VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona). Minimálna výška sumy 2% je 3,32 €.

Ak ste daňovník-fyzická osoba typ B

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať určenej právnickej osobe — prijímateľovi (XIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona). Minimálna výška sumy 2% je 3,00 €.

Ak ste daňovník—právnická osoba

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať určenej právnickej osobe — prijímateľovi (IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona). Minimálna výška sumy 2% je 8,30 €.

Údaje o prijímateľovi :

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sučanoch

Sučany, 03852, Námestie SNP 31

IČO : 00897019/521

Právna forma : Občianske združenie

Číslo účtu : 4017787960/7500,  ČSOB

 

Ceníme si Vašu ochotu pomôcť, a vopred ĎAKUJEME za Vaše rozhodnutie darovať Vaše 2% z dane, práve nám.

 

Kontaktné osoby :

Ján  Šteuček, predseda ZO JDS Sučany, tel.: 0907 461 636;  mail: steucek.jan@gmail.com,

Tatjana  Matisová, tajomník ZO JDS Sučany

Terézia  Brachňáková, hospodár ZO JDS Sučany