Jdi na obsah Jdi na menu
 


20 rokov Sučianky...

Správa umeleckého vedúceho za rok –2020

     Váž. dámy, váž. Páni,  drahá Sučianka,  milí hostia. Každý človek sa pri svojej činnosti  nechá ovplyvňovať podnetmi z rôznych oblasti života. Pre nás je to spev, spev to najkrajšie vyjadrenie človeka, ktorým sa nedá uraziť.  Náš repertoár je pozbieraný zo studnice folklornych piesni a rôznych  častušiek , samozrejme upravených – resp. vlastných. Hrdo spievame aj národné piesne pri  rôznych  príležitostných oslavách. Keďže roky nám neúprosné bežia  načriem do histórie Sučianky.- Na prelome rokov 2000 – 2001  vznikla pri Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na slovensku v Sučanoch- pod vedením Terky Brachňakovej spevácka skupina, ktorá sa neskôr zformovala na súbor Sučianka. V tomto roku súbor oslavuje  dvadsiate výročie  existencie Po vnútorných organizačných zmenách  je schopný vystupovať pri rôznych  spoločenských podujatiach.—

„Spievame si ,spievame Vám , sme Sučianka, sme zo Sučian... „

      Naša aktivita v roku 2020 bola postihnutá – koronavírusom  Covid – 19,  a tak väčšina činnosti bola v zmysle hygienických opatrení odstavená - zákaz stretávania. Celkom sme vystúpili 10 x. Prvé vystúpenie bolo smútočné pri rozlúčke  10.1.2020  s našim členom JUDr Vilkom  Kudelkom. Ostatné spoločenské  vystupenia sú uvedené v zázname  o činnosti  a v Kronike.

       Ako Občianske združenie  Sučianka bolo zaregistrované na  MV SR – 19.9.2012  a od tejto doby  vykonalo 218 evidovaných vystúpení. Keďže sa hlásime  k vzniku speváckej skupiny už v roku 2001, treba nám dnes zaželať k 20 výročiu pevné zdravie  a dobré hlasivky.  Členstvo v súbore si vyžaduje dôsledný prístup k plneniu stanov a vnútorného organizačného poriadku. Tu je rozhodujúci prístup každého člena, či v časti organizačnej ale hlavne umeleckej – teda speváckej. Každý člen má svoje špecifiká a jeho prínos kolektív obohacuje a opačne – absencia  znižuje kvalitu vystúpenia. Priemerný vek našich členov je 70 rokov a k dnešnému dňu je nás 20 so všetkými znakmi tohto obdobia života. Slávnostne sme oslávili jubileum 70 nar. Jolanky Majerovej – a prajeme jej veľa zdravia.Tiež treba poďakovať  členom rady združenia  za ich

 umeleckú a organizátorskú činnosť -/ M.Matula, Ľ.Pakanová , D.Benca./ a v zmysle organizačného poriadku—kontrolor – Ing Mlynček P. – manažer  - Śteuček J. a dokumentarista – Pakan J./

      Spolupráca s obecným úradom- samosprávou je dobrá. Zvlášť ďakujeme za  pridelenie dotácie –vid fin. správa. Dňa  22.1.2020 --  bola obnovená  Zmluva o výpožičke Klubu dôchodcov  pre  nácvik spevokolu. Zmluvne strany sa dohodli že na požiadanie požičiavateľa súbor bez-

 odplaty  uskutoční  v rozsahu --  4 vystúpenia za rok.

     V súčinnosti so  ZO JDS  podporujeme vykonať modernizáciu Klubu dôchodcov a uvoľnené priestory archívu pre spoločenské organizácie./ SZPB. Matica, Živena , SZZP /

      Osobitne  chcem zaďakovať za priateľské vzťahy a pomoc pri vystúpeniach kult.ref. K.Mihalikovej a M. Mihalikovi , ako aj  manželom Pročkovcom.  Za dobrú pohodu v klube  ďakujeme domovníčke p.

 Burdovej E.

      Z tohto nášho rokovania pozdravujeme priateľské súbory s ktorými sa stretávame pri vystúpeniach či osobných  jubileách. Spoločne v rámci členstva ďakujeme za dobrú spoluprácu – jednote dôchodcov a  matičiarom.  Zvláštne poďakovanie patrí  obci Sučany a  starostovi  Rybárovi Martinovi.

Drahá Sučianka – ďakujem –   a nech nám to spieva !

 

                                                 Matula Martin

                                                umelecký vedúci Sučianky.

 

  V Sučanoch  dňa – 12.5.2021.