Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valčianske melódie 2017...

Vydarené „Matičné“ popoludnie vo Valči, sa uskutočnilo v sobotu 22. júla, pod taktovkou aktívneho Miestneho odboru Matice slovenskej, ktorého predsedom je „neúnavný“ Ján LÚČAN. Moderátorka pani Vierka Švecová prívítala okrem siedmych speváckych súborov, najprv staroskku obce pani JUDr. Ondráčkovú, ktorá po krátkom príhovore, podujatie oficiálne otvorila. Nasledovalo privítanie hostí, poslankyňu ŽSK  PhDr. Katarínu Tomášovú, tajomníka Matice slovenskej Mgr. Mareka Hanusku, oblastného predsedu MS v Turci, PhDr. Viliama Komoru. Úvodné vystúpenie patrilo právom domácemu súboru „VALČAN“, ktorý pracuje  pod vedením Ing. Kataríny Skoršepovej. Folklórna skupina „KOŠOVAN“ pod vedením Viliama Kurbela, z Kanianky, už viac ako 20. rokov zabáva obyvateľov Kanianky blízkeho či ďalekého okolia, aj zahraničia. FSk „HÁJIČEK“ z Chrenovca-Brusna vznikla v roku 1979. Za obdobie svojej činnosti sa vypracovala medzi  najznámejších  predstaviteľov  folklórneho hnutia v regióne Horná Nitra. Vedúcim skupiny a autorom programov je Ing. Emil Trgiňa. Súbor „SEVERANKA“ Účinkuje, pod vedením Mgr. Jaroslava Šidlu,  na kultúrnych podujatiach v rámci regiónu Turiec,  na oslavách oslobodenia mesta Martin a výročia SNP pri pamätníku na Severe, pravidelne sa zúčastňuje podujatí ako  „Deň turčianskeho vidieka“ v Blatnici. Súbor „SUČIANKA“ účinkuje už 16 rokov. Repertoár tvoria národné, príležitostné, ale najmä ľudové piesne, zo Slovenských spevov, Bazovského a Hodžu, z Turčianskeho regiónu, r. 1880. Je aj „kolektívnym členom“ Miestneho odboru Matice slovenskej v Sučanoch. Vedúcim je Martin Matuka. Skupina „PRIEKOPČANKA“, ktorej vedúcim je Peter Valášek. Je známa nielen v regióne Turca, ale i na Slovensku v okolí  Bratislavy,   Košíc,  Prešova, a aj v zahraničí v Českej republike  v Srbsku. Všetci sú členmi Matice slovenskej pri knižnici v Martine. Vedúcim Spevokolu „ŽABOKREČAN“  je Ing. Ivan Hulej. Žabokrečan  účinkuje od roku 2011 pri Dennom centre seniorov v obci Žabokreky. Často vystupuje i v zahraničí,  v  obci  Žabeň  – ČR,  v Paríži, v Rijeke – Chorvátsko, na stretnutí  Slovákov v Slovenskom Komlóši – Maďarsko.

Týchto sedem súborov – skupín predviedlo svoje hudobno –spevácke umenie, za čo im usporiadateľ a hlavný sponzor, na záver udelil „pamätné listy“. Všetci účinkujúci boli „odmenení“ okrem potlesku prítomných, aj výborným guľášom. Záver patril všetkým účinkujúcim, keď si všetci spoločne zaspievali. Nakoniec treba povedať, že takéto  podujatia sú veľmi dobrou propagáciou činnosti Matice slovenskej medzi občanmi slovenských dedín.

Text a foto: J. Šteuček;

.