Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lipt. Štiavnica

„Prišli sme Vás potešiť, zaželať zdravie,

zanôtiť aj pesničku, tá najviac povie...“

 

     Takto sme začali naše vystúpenie v Liptovskej Štiavnici 20.teho októbra, na „Posedení seniorov“ v rámci „Mesiaca úcty k starším“.

     V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie.

     Hudobno – spevácky súbor SUČIANKA začínal svoju činnosť pri

Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v januári  2001, pre spestrenie a oživenie podujatí seniorov v obci Sučany. Počas  uplynulých 18 rokov,  zo zakladajúcich 80 členov ZO zmohutnela na súčasných 320 členov. Súbor Sučianka, za toto obdobie postupne zaznamenala  vzostup nielen v počte členov, ale hlavne v kvalite. Počet 35 vystúpení v roku 2018 je potvrdením, že nielen ohlas, ale najmä aktivita je súboru vlastná.

     Keď v auguste pán LAUKO z Lipt. Štiavnice zavolal,  prisľúbili sme účasť, začali sme sa aj pripravovať na program v trvaní 1 hodiny.

V „osudný“ deň (20.10. nedeľa), nás pán starosta Dušan LAUKO uviedol na pódium, kde sme predviedli „nacvičený“ program pozostávajúci z ľudových pesničiek a dvoch hovorených poviedok. V závere programu obecný úrad ocenil seniorov „jubilantov“ a Sučianka zaspievala pre prítomných tri zdravice, „Živjó..., Na zdravie, na zdravíčko..., Mnoho rokov, šťastných rokov...“. Záver patril, takpovediac „Turčianskej záhradke“, pesničky ospevujúcej TURIEC.

     Za veľmi milé prijatie aj bohaté občerstvenie sa patrí poďakovať hostiteľom z „krásneho Liptova“.